Topics: Dashboard features

This subtopic we Tell about features that are only availeble in the Claire dashboard

Snoozed items

okt, 10 60
Snooze Functie Wat is de snooze button Met de snooze functie kunt u een item van de auto in de wacht zetten naar een andere datum of afspraak. Heeft u een item dat vervangen moet worden dan kunt u d...

Pin items

okt, 10 45
Pin Functie Wat is de pin functie ?Wilt u een werkorder vastzetten omdat u een belangrijke mededeling bij de afspraak wilt noteren dan kan dat met de pin functie. Naast dat u het item kan vastzet...