Waarom opent de PDF niet?

Heeft u problemen met het openen van een PDF?

Heeft u problemen met het openen een de PDF in Claire dan kan dit komen omdat u browers de pop-up blokkeerd.
Dit wordt dan rechts in de Url-balk weergegeven.
Door hier op te klikken kunt u de pop-up toestaan.
zoals hier onder in de afbeelding weergegeven.

* indicates required