Waarom komen niet alle interventie’s uit EVA in Claire?

Hoe krijgt u alle interventie’s vanuit EVA in Claire?

Het kan voorkomen dat niet alle interventie’s vanuit EVA in Claire komen. Dit heeft te maken met het feit dat de interventie’s die uit ServiceBox worden gehaald niet automatische op de planning komen te staan. Hieronder wordt stap voor stap beschreven op welke manier interventies vanuit ServiceBox ook op de planning van EVA getoond kunnen worden.

Na dat de werkorder verrijkt is in ServiceBox (na werkvoorbereiding af aanvullende werkzaamheden na inspectie van de auto) en vanuit ServiceBox is teruggestuurd naar EVA, Volg dan de onderstaande stappen.

1. Open RO in EVA en klik op planning
2. Er zal een pop-up in beeld komen. U klikt hierbij op “interv./omscherving” en klikt daarna op de “OK” button
3. Een nieuw pop-up scherm verschijnt in beeld waarbij u de interventie kan kopieeren van facturatie naar planning. Sut doet u door de relevante regel te selecteren en op het pijltje in het midden te klikken.
4. omdat de interventie nu in de planning wordt weergegeven, zal deze ook(na enige tijd) in Claire worden opgenomen.

* indicates required